COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Fakulteti i Shkencave Teknologjike Bashkëkohore partner i projektit SMART4ALL - digjitalizimin e gjithçka

Përfaqësues të Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore të Universitetit të Evropës Juglindore, gjatë javës së fundit morën pjesë në takimin e parë informues, si partner të projektit SMART4ALL, në Patra të Greqisë, ku nikoqir ishte Universiteti i Peloponezit.

Projekti financohet nga Programi Horizont 2020, i Bashkimit Evropian në vlerë prej 8 660 872 euro dhe ka për qëllim t’i tuboj në një vend përfaqësuesit qendrave të inovacionit digjital nga e gjithë Evropa. Gjithsejtë janë 25 partnerë të projektit nga 16 vende të Bashkimit Evropian.

Në takim, koordinatorët e projektit i prezantuan sfidat me të cilat ballafaqohen gjatë realizimit të “SMART4ALL”, i cili pritet të zhduk hendekun e financimit në fushat, siç janë: transporti i digjitalizuar, bujqësia e digjitalizuar, mjedisi i digjitalizuar dhe gjithçka tjetër e digjitalizuar.

Pjesëmarrësit shkëmbyen ide dhe zhvilluan diskutime përmbajtëse, ku theks i veçantë iu kushtua punës që duhet bërë dhe rezultatet e pritura.

Google+