COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Prorektorja Besa Arifi qëndroi në Maltë për promovimin e mirëkuptimit ndërkombëtar dhe ndërkulturor

Universiteti i Evropës Juglindore dhe Instituti i Edukimit të Lart “Pegaso International” nga Malta kanë lidhur marrëveshje bashkëpunimi, e cila ka për qëllim të promovojë mirëkuptimin ndërkombëtar dhe ndërkulturor, hulumtimin, si dhe shkëmbimin e eksperiencave mes dy institucioneve.

Për të promovuar këtë bashkëpunim, prorektorja për Hulumtim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Assoc. Prof. Dr. Besa Arifi mori pjesë në konferencën ndërkombëtare të organizuar nga “Pegaso International”, me titull "Inkluzioni social, Edukimi dhe Shoqëria Digjitale (Social Inclusion, Education and Digital Society)", e cila u mbajt në Maltë, me 18 dhe 19 tetor 2019.

Prorektorja Arifi, në konferencë e prezantoi përvojën e UEJL-së në promovimin e mirëkuptimit ndërkulturor dhe hulumtim. Ajo foli për aktivitetet rrjedhëse të Universitetit dhe për përfshirjen e më shumë institucioneve arsimore ndërkombëtare në funksion të theksimit të bashkëpunimit ndërkombëtar ndërinstitucional.

Google+