COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Miratohet ligji që u mundëson përparësi punësimi të diplomuarve në administratë publike në institucionet e mbrojtjes sociale në RMV

Në Ligjin e ri për mbrojtje sociale, për herë të parë në këtë sferë parashikohen si profil adekuat për angazhim në institucionet sociale edhe të diplomuarit në administratë publike/menaxhment publik.

Kuvendi i RMV e miratoi Ligjin për mbrojtje sociale, me këtë ligj rregullohet dhe normohet e drejta e të diplomuarve në drejtimin Administratë Publike/ Menaxhment Publik për punësim në institucionet e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve gjë që nuk ishte e paraparë në legjislacionin paraprak të mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve.

Me këto ndryshime hapet mundësia për kuadrot e diplomuar në administratë publike/menaxhment publik të angazhohen si kuadro profesionale në gamën e gjerë të institucioneve të mbrojtjes sociale në RMV.

FSHSHB falënderon të gjithë anëtarët e legjislativit që mbështetën këtë iniciativë (amendament) në Komisionin amë dhe Komisionin juridiko-ligjvënës me çka ndryshimet u inkrorporuan në tekstin e Ligjit për mbrojtje sociale.

Google+