Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Profesori Paul Koku mbajti ligjëratë për ripozicionim përmes përsosmërisë në hulumtim dhe mësimdhënie

Profesori Paul Koku nga Universiteti i Floridës, të enjten (6 qershor 2019) me fillim në orën 13:00, mbajti ligjëratë/punëtori me stafin e Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë .

Titulli i ligjëratës/punëtorisë ishte “ripozicionimi përmes përsosmërisë në hulumtim dhe mësimdhënie.”

Ligjërata mbulonte çështje të tilla si nevoja për zhvillimin e revistave të ranguara, kryerja e hulumtimeve ndërdisiplinore dhe mësimdhënia me ndikim.

U ngritën çështje për diskutim nga stafi i FBE-së për çështje të ndryshme shqetësuese, siç janë ligji i arsimit të lartë, motivimi për ripozicionim, etj.

Google+