Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Punëtori për shfrytëzimin e burimeve elektronike të EBSCO-s

Punëtori për shfrytëzimin e burimeve elektronike të EBSCO-s

Në Bibliotekën Universitare ''Max van der Stoel'' u organizua punëtori me temën: “Gjetja dhe shfrytëzimi i burimeve elektronike të EBSCO-s për studim dhe hulumtim" e udhëhequr nga z. Martin Kolman – Menaxher i angazhuar për konsumatorët ne EBSCO (Manager, Customer Engagement CEE Countries at EBSCO Industries Inc)

Prezantimet, u mbajtën në UEJL Tetovë në Bibliotekën 'Max van der Stoel' dhe UEJL-Shkup, ku morën pjesë një numër i madh i studenteve dhe stafit.

Për t'u qasur në EBSCO, si dhe në burimet tjera qe i ofron biblioteka mund ta shfrytëzoni online katalogun e bibliotekës: https://library.seeu.edu.mk/

Google+