Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Donacion i librave për Qendrën e Gjuhëve

Donacion i librave për Qendrën e Gjuhëve

Biblioteka e Qendrës së Gjuhëve (LARC), do të pranoj një numër tekstesh relevante dhe burime të tjera të mësimit të gjuhës angleze (ELT), si rezultat i shpërblimit monetar të dhënë nga Qendra Angleze në Shkup dhe nga Oxford University Press. Shpërblimi është fituar nga Prof. Dr. Elena Spirovska dhe është donacion bujar i saj. Këto burime, do të jenë në dispozicion për studentët dhe stafin e Qendrës së Gjuhëve dhe Fakultetit të Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit.

Google+