Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Rektori Bexheti mori pjesë në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare për sfidat e njerëzimit në Podgoricë të Malit të Zi

Rektori i Universitetit të Evropës Juglindore, Akad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti, mori pjesë në konferencën ndërkombëtare shkencore dyditore, të organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Malit të Zi, në bashkëpunim me Akademinë Botërore të Arteve dhe Shkencës (WAAS- Drejtori gjeneral Akad. Garry Jacobs) dhe Akademinë Evropiane të Shkencës dhe Arteve (EASA - Presidenti Felix Unger).

“Përvojat e shkëlqyera ndër dhe transdiciplinare të shkencës aktuale janë kahet se kah duhet drejtuar hulumtimin shkencor edhe të UEJL-së si institucion arsimor dhe shkencor. Rrallë krijohet një mundësi e këtillë të paraqitesh me hulumtime shkencore në fushën e ekonomisë para një audience të tillë dhe të marrësh vlerësimin e ajkës shkencore globale”, deklaroi rektori Bexheti, i cili në këtë konferencë e prezantoi hulumtimin e tij shkencor në sferën e shkencave ekonomike me temë “Ndikimi Efektiv i Borxhit Publik në Rritjen Ekonomike: Analizë Empirike për Vendet e Ballkanit Perëndimor”.

Në konferencë marrin pjesë 54 studiues nga e tërë bota (përfaqësues të akademive nacionale, universiteteve, instituteve shkencore dhe hulumtuese, asociacioneve akademike) dhe u trajtuan tema aktuale të shoqërisë bashkëkohore dhe zhvillimit të përgjithshëm, si dhe kërcënimet potenciale dhe sfidat që ardhmëria sjell për njerëzimin.

Pjesëmarrësit në këtë konferencë ishin të njëmendje se ritmi i shpejtë i ndryshimeve teknologjike, si dhe paaftësia për ta kuptuar teknologjinë dhe perceptimin e efekteve të saj mbi shoqërinë, është një nga problemet më të mëdha, shumë delikate të shekullit XXI.

Google+