Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Ligjëratë për ndërmarrësinë në shekullin 21 me Paul Sergius Koku – Anëtar i Akademisë për Marketing në Florida

Të martën (14 maj 2019), kishim nderin të kemi si ligjërues profesorin e Kolegjit të Biznesit në Universitetin Atlantik të Floridës dhe anëtarin e Akademisë për Marketing, Prof. Dr. Paul Sergius Koku, i cili para studentëve dhe stafit të UEJL-së, mbajti ligjëratë për ndërmarrësinë në shekullin 21.

Prof. Dr. Paul Sergius Koku është ligjërues në Kolegjin e Biznesit në Universitetin Atlantik të Floridës dhe anëtar i Akademisë për Marketing. Nga perspektiva e tij personale dhe profesionale, Koku ligjëroi për karakteristikat e ndërmarrësisë, në veçanti për mënyrat e kalimit të barrierave dhe rreziqeve që hasen në shekullin 21.

Në fund të prezantimit u zhvillua një diskutim dinamik i studentëve dhe stafit të UEJL- së, rreth vështirësive me të cilët ballafaqohet aktualisht ndërmarrësia, gjë që rezultoi me sugjerime konkrete për ta.

Kjo ligjëratë u mbështet nga Qendra për Biznes dhe Inovacion e Universitetit të Evropës Juglindore.

Google+