COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Punëtori për klinikën ligjore

Të enjten (09.05.2019), para studentëve të Fakultetit Juridik u mbajt punëtoria lidhur me klinikën ligjore, e cila është pjesë e projektit “Prej aksionit deri te të drejtat e barabarta të Romëve i financuar nga Bashkimi Evropian”.

Qëllimi i klinikës ligjore është ofrimi i ndihmës juridike për viktimat të etnitetit romë të diskriminimit nga studentët me mbikëqyrjen e profesorëve të tyre. Para studentëve në detaje sqaruan konceptin e klinikës ligjore: Andrea Spitalsykz nëpërmjet video konferencës nga Londra, prodekania e Fakutetit Juridik Doc. Dr Arta Selmani dhe përfaqësuesit e shoqatës SONCE.

Google+