Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Juristi amerikan Stefan Herm ligjëroi për rolin e gjykatësve, prokurorëve publikë dhe avokatëve në SHBA

Sot (8 maj) në UEJL-Shkup, juristi amerikan, Stephen Herm nga SHBA-të, për studentët e Fakultetit të Drejtësisë mbajti ligjëratë me temë: “Roli i gjykatësve, prokurorëve publikë dhe avokatëve në sistemin juridik të SHBA-ve”.

Ai foli për organizimin e sistemit juridik të SHBA-ve, për mekanizmat e kontrollit dhe balancës mes pushteteve dhe për sundimin e ligjit, si vlerë kryesore demokratike. Studentët e drejtësisë patën mundësi të dëgjojnë shembuj dhe praktika nga SHBA-të lidhur me rolin e gjykatësve, prokurorëve publikë dhe avokatëve në sistemin e drejtësisë të SHBA-ve. Pas ligjëratës studentet parashtruan pyetje dhe pasoi bashkëbisedim lidhur me çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me të drejtën në SHBA dhe në Maqedoninë e Veriut.

Google+