Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Studentët e drejtësisë në vizitë studimore në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale të RMV-së

Studentët e drejtësisë të Universitetit të Evropës Juglindore, të shoqëruar nga Doc. Dr. Blerton Sinani, realizuan një vizitë mësimore praktike në Qeverinë e RMV-së, ku në një atmosferë pozitive u mirëpritën nga ministri i Vetëqeverisjes Lokale z. Suhejl Fazliu dhe anëtarë të tjerë të kabinetit të tij.

Në kuadër të këtij aktiviteti, ministri z. Fazliu studentëve të drejtësisë të UEJL-së ua propozoi dhe ofroi mundësinë për të kryer dhe realizuar punën praktike (internship), në një periudhë kohore të caktuar në kuadër të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale të RMV-së.

Synimi i vizitës mësimore e praktike konsiston në faktin që studentët e drejtësisë të UEJL-së krahas njohurive teorike-juridike nga sfera e organizimit dhe funksionimit të komunave, si njësi të qeverisjes lokale të njihen më nga afër me aspektet praktike profesionale të çështjeve nga sfera e qeverisjes lokale.

Google+