Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Rektori i Universitetit për Menaxhment dhe Shkencë nga Malajzia vizitoi UEJL-në

Rektori i Universitetit të Evropës Juglindore, Akad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti, të mërkurën (6 mars), priti Prof. Tan Sri Dato Wira Dr Mohd Shukri Ab Yajid, rektor i Universitetit për Menaxhment dhe Shkencë nga Malajzia.

Edhe pse ishte takim i parë, të dy rektorët bashkërisht konstatuan se tre shtyllat e ngjashmërive të dy universiteteve ishin emëruesi i përbashkët i tyre-sistemi i cilësisë permanente, punësueshmëria e lart e të diplomuarve, si dhe programet ekselente studimore dhe hulumtuese të bazuara në nevojat e tregut punës.

Gatishmëria për të sakrifikuar përfitimet afatshkurta në realizim të objektivave afatgjate të universiteteve gjithashtu ishte postulati i përbashkët i të dy rektorëve.

“Kjo krijoi empatinë dhe sinergjinë institucionale të përnjëhershme për nismë bashkëpunimi në avancim dhe përfitim dypalësh.”, tha rektori Bexheti.

Universiteti i Evropës Juglindore vazhdon me aktivitetet për bashkëpunime më universitet më të njohura në Evropë, SHBA dhe me gjerë.

Google+