Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

U mbajt tryezë e rrumbullakët e studentëve të Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë

Studentët Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë, me nismë të Klubit të Liderëve të Ardhshëm dhe Dekanatit, sot (28 shkurt. 2019), mbajtën tryezën e rrumbullakët, ku diskutuan tema të interesit të studentëve, si programet e Erasmus+-it, internship për studentët, jetën studentore, pjesëmarrjen në klubet studentore, vlerësimin e studentëve, mësimdhënien dhe mesimnxënien.

Tryeza kaloi në atmosferë debati, ku për shumë çështje studentët dhanë mendimin e tyre lidhur me mbarëvajtjen e procesit të mësimdhënies dhe proceseve tjera në funksion të avancimit të këtyre aktiviteteve.

Po ashtu, studentët shkëmbyen përvojat e tyre lidhur me programin Erasmus + , Punën Praktike, Mësimdhënien, ku inkurajuan njëri -tjetrin për pjesëmarrje dhe përfshirje më të madhe në këto aktivitete përfituese për të gjithë palët e përfshira.

Google+