Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

UEJL u përgëzua për progresin e shkëlqyer në zbatimin e rekomandimeve të EUA-IEP

Në letrën e pranuar nga kryetari i komitetit drejtues të IEP-së z. Sokratis Katsikas, rektori Bexheti u përgëzua për progresin e shkëlqyer në zbatimin e rekomandimeve nga Programi i Vlerësimit Institucional (Institutional Evaluation Programme/IEP) i Asociacionit të Universiteteve Evropiane (European University Association/EUA), një vit më pas nga programi i vlerësimit të jashtëm.

Në letrën e tij, z. Katsikis thekson se ata janë të kënaqur të konstatojnë se UEJL-ja vazhdon të jetë fortë i angazhuar ndaj vlerave evropiane dhe standardeve të cilësisë në arsimin e lartë, të cilat gjithashtu kuptohen si shprehje e ndjenjës së lidershipit dhe përgjegjësisë së UEJL-së ndaj zhvillimit të përgjithshëm të sistemit arsimor të vendit. Në emër të IEP-së dhe ekipit vlerësues, që e vizitoi UEJL-në, z. Katsikis ka shprehur urimet e tij më të mira për sukses në vazhdimin e punës.

Google+