COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Përfaqësues të ambasadës amerikane prezantuan mundësitë për të studiuar në SHBA

Koordinatori për Arsim, z. Shalom Konstatino dhe z. Gazmend Iljazi, të enjten (1 nëntor), në kuadër të lëndës Zhvillimi i karrierës, që ligjërohet nga Prof. Dr. Veli Kreci, i prezantuan programet studimore që ofrohen për të studiuar dhe mundësitë për të vazhduar karrierën në SHBA.

Në të njëjtën lëndë, Qendra e karrierës nëpërmjet ligjëratave praktike i zhvillon shkathtësitë për karrierë të studentëve. Përfaqësues të kësaj qendre takohen katër herë gjatë semestrit për t’i aftësuar studentët që të jenë sa më konkurrues në tregun e punës. Gjatë këtyre orëve studentët përpilojnë CV, letër-motivimi dhe përgatiten për intervistë.

Google+