Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Komiteti ekzekutiv i Bordit të Universitetit, në Slloveni mbajti mbledhjen e tridhjetë

Komiteti ekzekutiv i Bordit të Universitetit, të premten (14 shtator 2018), mbajti mbledhjen e 30-të në Lubjanë, Slloveni.

Në këtë mbledhje u shqyrtuan më shumë çështje mes të cilave ishin edhe Raporti i Rektorit për procesin e evaluimit vjetor të stafit dhe përgatitjet e Universitetit për vitin e ri akademik. Gjithashtu, Komiteti miratoi një sërë propozimesh të Rektorit për emërime të prorektorëve dhe drejtorëve të njësive akademike dhe administrative, si dhe propozimet e Senatit për avancime të stafit akademik në thirrje mësimore shkencore.

Mbledhja e ardhshme e Komitetit Ekzekutiv, do mbahet me 15 mars 2019.

Google+