Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

U përmbushën objektivat “2020” - UEJL do të bëhet eko-kampus!

Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL), me investimet në impiantin fotovoltaik, ngrohjen nga biomasa dhe uljen e emisioneve të gazrave serë, arriti që në vitin 2017, të përmbushë objektivin “2020”

Realizimi i projektit të impiantit fotovoltaik, ndryshimet klimatike dhe përmbushja e objektivave që ka në misionin e vet të zhvillimit strategjik Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL), për të ulur emetimet e gazrave serë dhe për neutralitetin karbonik, janë plane serioze që kanë bërë që ky universitet të shndërrohet në eko-kampus, duke rritur burimet e ripërtëritshme të energjisë, efikasitetin më të mirë energjitik, etj.

“Raporti mbi realizimin e Planveprimit klimaterik të Universitetit të Evropës Juglindore, i miratuar në vitin 2010, me qëllim që në vitin 2020, të reduktojmë 34,8% të emisioneve të gazrave serë (Greenhouse Gases), tregon për një angazhim serioz që përkon me ambicien dhe profesionalizmin tonë që në vitin 2030, të arrijmë neutralitetin karbonik apo të jemi eko-kampus”, thekson rektori i UEJL-së, Prof. Dr. Zamir Dika.

Google+