COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Ориентациона недела 2018

Оваа академска година, ориентационата недела започнува во понеделник, на 24 септември и вклучува активности за новозапишаните, но и за студентите од втора и трета година. Во текот на оваа недела, основната верзија на наставните програми (силабуси) според новиот формулар, ќе треба да биде ставена на Google Classroom. Истата покасно ќе може да се надополнува и модифицира.

Google+