Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Предавање: „Масовна едновременост за сите: Парадигмата на трансакциските мемории" од Проф. д-р Панајота Фатуру

Четврток, 23ти Февруари, 12.00ч, ЛХ4, УЈИЕ - Тетово

Пролиферацијата на повеќе-јадрените машини доведе до нова софтверска револуција: револуција на едновременоста. На прв поглед ова може да изгледа изненадувачки со оглед на тоа што концептот на едновременост е најмалку стар како и самото компјутерство и знаеме за огромен број на програмски модели и јазици за едновремено процесирање. Всушност, она што е револуционерно е повеќе од самиот концепт на едновременост: се работи за масовно достапна едновременост. Трансакциската меморија (Transactional Memory (TM)) програмска парадигма која многу ветува во оваа насока. Ова предавање навлегува во начинот на функционирање на ТМ системите, вклучувајќи ја теоретската основа и предизвиците.

Google+