COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Семинар за квалитет во високото образование: „Стратегија, институционален развој и влијанието на стејкхолдерите“

На семинарот за квалитет ќе бидат поврзани клучните партнери за обезбедување квалитет, клучително и академските и административните одговорни лица од високообразовните институции во Македонија, претседателите и членовите на комисиите за самоевалуација на универзитетите, членовите на Одборот за акредитација и евалуација,претставниците од релевантните министерства, студентите и студентските организации,претставниците од вработените, меѓународните советници, академскиот и административниот кадар.

Петок 3 јуни, 2016 година
Универзитет на Југоисточна Европа, Кампус во Тетово

За повеќе информации, ве молиме проверeте на:
http://www.seeu.edu.mk/mk/research/conferences

Google+