COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Seminar për cilësinë në arsimin e lartë: "Strategjia nacionale, zhvillimi institucional dhe ndikimi i stejkholderëve"

Seminari për cilësi i bashkon partnerët kyç në sigurimin e cilësisë, duke përfshirë udhëheqësit akademikë dhe administrativë, anëtarët e komisioneve të vetëvlerësimit, anëtarët e Bordit të akreditimit dhe vlerësimit, përfaqësuesit e ministrisë, studentët dhe organizatat studentore, përfaqësuesit e punëdhënësve, këshilltarët ndërkombëtarë, stafin akademik dhe administrativ.

E premte, 3 qershor 2016
Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë

Për më tepër informata, ju lutemi vizioni linkun:
http://www.seeu.edu.mk/sq/research/conferences

Google+