COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во насловно звање Насловен Доцент

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Избор/реизбор на две наставници во насловно звање – насловен доцент од областа на Кривично Право.

Google+