COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S - Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në thirje të titulluar - Docent i Titulluar

FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në thirrje të titulluar – Docent i titulluar nga lëmi: e Drejta Penale.

Google+