Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Повик за пријавување - За запишување студенти на докторски студии според менторски систем

1. Општи одредби • Бројот на студентите според менторскиот систем се одредува врз основа на ментори кои се на располагање – 30 студенти. • Студентите се запишуваат во области за кои постојат акредитирани програми во првиот и во вториот циклус на студии во УЈИЕ.

Google+