Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje për aplikim - Për regjistrimin e studentëve për fitimin e thirrjes shkencore doktor shkencash sipas sistemit mentorial

1. Dispozita të përgjithshme ● Numri i studentëve sipas sistemit mentorial përcaktohet në bazë të mentorëve që janë në dispozicion - 30 studentë. ● Studentët regjistrohen në fushat për të cilët ekzistojnë programet e akredituara në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në UEJL

Google+