Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Виш лектор за македонски јазик

О Г Л А С - Избор/реизбор на еден наставник во наставно-стручно звања Виш лектор за македонски јазик (замена за еден семестар од 01.09.2011 до 01.02.2012)

Google+