Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lektor i lartë për gjuhë maqedone

K O N K U R S Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore - profesionale –Lektor i lartë për gjuhë maqedone (zëvendësim për 1 semestër nga 01.09.2011 deri më 01.02.2012)

Google+