Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА

Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на: Психологија на образованието и воспитување и Менаџмент во образование;

Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на: Англистика – Примената лингвистика и Усвојување на јазикот;

Детали за огласот
Формулар
Application Formular
Google+