COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S Për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha: Psikologjia e arsimit dhe edukimit dhe Menaxhimi në arsim;

Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha: Anglistikë – Linguistikа aplikative dhe Përvetësimi i gjuhës ;

Detajet e konkursit
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+