Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас - Асистент за финансии и планирање на буџет

Асистент за финансии и планирање на буџет

Цел на работното место:

Да обезбедува административна поддршка на канцеларијата за финансии и процесот за планирање на буџет и да извршува различни задачи во дадените рокови кои вклучуваат подготвување обрасци и извештаи за проректорот за планирање и за претприемништво по потреба, да ги заведува сите финансиски трансакции за ефикасно сметководство, и да придонесува при слични процедури и процеси.

Google+