Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs - Asistent për financa dhe planifikim të buxhetit

Asistent për financa dhe planifikim të buxhetit

Qëllimi primar i pozitës:
Të ofrojë mbështetje administrative për Zyrën e Financave dhe procesin e planifikimit të buxhetit dhe të kryej një sërë detyrash në bazë të afateve të cilat përfshijnë përgatitjen e formularëve dhe raporteve për Prorektorin për planifikim dhe ndërmarrësi ashtu siç kërkohet, të regjistrojë të gjitha transaksionet financiare për kontabilitet efikas si dhe të kontribuojë në realizimin e procedurave dhe proceseve të ngjashme.
Google+