Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас за пополнување на работно место со определено работно време - Оперативен Менаџер на Универзити Ком

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи на Р. Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 62/2005), Универзити Ком ДОО -Tетово објавува:

О Г Л А С

За пополнување на работно место со определено работно време

Оперативен Менаџер на Универзити Ком

Освен општите услови предвидени со Закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

Основни:

  • Диплома во Бизнис Администрација или еквивалнта во истата област;
  • Искуство во менаџирање најмалку 3 години (5);
  • Комуникациски вештини и финансиско управување;
  • Познавање на бизнис средини и околностите на Универзитетот;
  • Способност за користење на информатичка технологија;
  • Способност за користење на англискиот јазик;

Дополнително:

  • Материјални и финансиски сметководствени работи

Пожелно:

  • Мастер квалификација или еквивалентна

Почеток и завшеток на дневната и неделната работно време: Од 08:00 до 16:00 часот, од понеделник до петок,

Основна плата: 650 € (39.975 МКД) и дополнителните обврски ќе бидат регулирани со дополнителен договор.

Рокот за доставување на апликациите е 8 работни дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Огласот е објавен од 08.11.2017 до 16.11.2017

Ве молиме пратете ја Апликацијата преку е-маил: jobs@seeu.edu.mk

Адреса:

Универзити Ком ДОО
Бул. "Илинденска" бр. 335
1200 Tетово, Македонија
Контакт телефон: 044 /356 - 087

Формулар
Application Formular
Google+