Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Kонкурс за учество на Обука за Енергетска Ефикасност ( ЕЕ) и Обновливи Извори на Енергија (ОИЕ)

Универзитетот на Југоисточна Европа (ЈИЕУ) , Тетово - Институтот за Животна Средина и Здравје , објавува КОНКУРС за учество на Обука за Енергетска Ефикасност ( ЕЕ) и Обновливи Извори на Енергија (ОИЕ)

Универзитетот на Југоисточна Европа (ЈИЕУ) , Тетово

Институтот за Животна Средина и Здравје , објавува конкурс за учество наОбука за Енергетска Ефикасност ( ЕЕ) и Обновливи Извори на Енергија (ОИЕ)

OСНОВНА ИДЕА


Подигнување на основното техничко ниво за работа со Опрема за подобрување на Енергетскаефикасност и поголема примена на Обновливи извори на енергија .

Предавачи се Сертифицирани тренери и инструктори за Енергетска ефикасност и ОИЕ

ЦЕЛИ НА ОБУКАТА


Општата цел на обуката е да се изгради капацитет за работа со системите за ЕЕ и ОИЕ.

ЦЕЛНА ГРУПА


Технички лица кои како дел од своето портфолио имаат активности поврзани со инсталации за греење ,ладење , климатизација , градежништво , електро опрема.

Претходни услови за заинтересираните кандидати:

  • Завршено средно техничко образование или некој од техничките факултети
  • Минимум една година работа со барем една од наведените инсталации:
  1. за греење
  2. вентилација ,
  3. климатизација,
  4. градежништво
  5. електрика

ПРОГРАМА ЗА ОБУКА


Програма за обука ќе опфати (6) модули:

Модул 1 – Основни појмови-енергија , енергија за инсталации за греење, вентилација и климатизација

Модул 2 – Системи за греење со Биомаса , котли за домаќинства и мали згради

Модул 3 – Примери на објекти со ЕЕ-ОИЕ- Тетово, РМ,Европа

Модул 4 - Системи на Соларна енергија за греење на згради и Систем за подготовка на санитарна топлавода

Модул 5 - Системи на Соларна енергија за производство на електрична енергија Фотонапоснки панели

Модул 6 - Топлински пумпи (воздух-воздух) и Геотермални топлински пумпи (ГТП)

ОПШТИ УСЛОВИ


Заинтересираните кандидати , можат да аплицираат преку маилна : ieh@seeu.edu.mk

Контакт телефон: 078 344 899

Период за пријавување до 15 Декември 2015 година

Цена на обуката за едно лице изнесува 8.000,00 денари.

За фирми:

За пријавени 3 лица од една фирма , цената изнесува 7.000,00 дена по лице

За пријавени повеќе од 4 лица цената изнесува 6.000,00 денари по лице.

Google+