Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Me sukses përfundoi trajnimi treditor për zgjidhjen e konflikteve dhe harmoninë sociale

Instituti për të drejtat e njeriut nga Universiteti i Kolumbisë në Nju Jork dhe Instituti “Maks van der Shtul” nga Universiteti i Evropës Juglindore nga 26-28 mars kanë realizuar trajnimin e mësimdhënësve nga universitetet e Ballkanit Perëndimor për bartjen e kurrikulës në kuadër të programit “Zgjidhja e konflikteve dhe harmonia sociale”.

Në këtë trajnim morën pjesë mësimdhënës nga disa universitete të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës.

“Universiteti ynë edhe me këtë trajnim dëshmon se ka kapacitete për të qenë bartës i shumë procesve që kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë dhe aplikimin e risive”, tha rektori i UEJL-së, Prof. Dr. Zamir Dika, në fjalën e hapjes.

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Maqedonisë për implementimin e Marrëveshjes së Ohrit, Musa Xhaferi, i pranishëm në trajnim theksoi se ngjarjet e këtilla janë një mundësi e mirë për këmbim të eksperiencave lidhur me çështje, të cilat kanë patur dhe me siguri edhe në të ardhmen do të ketë.

"Zgjidhja e konflikteve në mënyrë paqësore, pa marrë parasysh bazën e tyre , ka qenë dhe do të mbetet jo vetëm sfidë por dhe një obligim dhe prioritet për të gjithë, e sidomos për bashkësinë ndërkombëtare dhe organizmat e saj”, tha Xhaferi.

“Kurrikula ofron një kurs të plotë që përfshin mësimet teorike dhe praktike në komunikim, zgjidhje jo të dhunshme të konflikteve dhe ndërtim të konsensusit”, tha prorektori për hulumtime i UEJL-së, Prof. Dr. Blerim Reka.

Google+