COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mentor Hamiti, prezentoi dy punime shkencore dedikuar etikës dhe shfrytëzimit të internetit

Njësia e Bioetikës në UEJL është përfaqësuese e vetme e Republikës së Maqedonisë në kuadër të Rrjetit Ndërkombëtar të UNESKO-s për Bioetikë, në mesin e gjashtëmbëdhjetë shteteve anëtare në nivel botëror. (http://www.unesco-chair-bioethics.org/)

Njësia e Bioetikës në UEJL është përfaqësuese e vetme e Republikës së Maqedonisë në kuadër të Rrjetit Ndërkombëtar të UNESKO-s për Bioetikë, në mesin e gjashtëmbëdhjetë shteteve anëtare në nivel botëror. (http://www.unesco-chair-bioethics.org/)

Doc. Dr. Mentor Hamiti si udhëheqës i Njësisë për Bioetikë në UEJL, nga 22 deri 30 Maj 2011, i ftuar nga selia e Rrjetit Ndërkombëtar të UNESKO-s për Bioetikë, mori pjesë në Takimin e Rregullt Vjetor të Kryesuesve të Njësive në Singapur dhe në Konferencën Ndërkombëtare të Bioetikës, ku prezentoi dy punime shkencore dedikuar etikës dhe shfrytëzimit të internetit. Në vazhdimësi të Konferencës u organizuan edhe dy Kurse Ndërkombëtare të Bioetikës, ku përfaqësuesi i UEJL-së, ushtroi detyrën e instruktorit të trajnimeve në fjalë. (http://www.bioethicsconference2011.com/instructors/)

Google+