Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Universiteti i Evropës Juglindore prezantohet me sukses në Simpoziumin Ndërkombëtar për Informatikën dhe Matematikën e Njehsuar

Në këtë simpozium, i cili ishte i pari në këtë fushë, morën pjesë edhe pesë studentë të magjistraturës në UEJL. Ata u prezantuan me një shumëllojshmëri temash tepër të rëndësishme që nga çështjet e sigurisë në sistemet shpërndarëse e deri në analizën e qartë të të dhënave përmes rrjeteve sociale.

Temat e prezantuara nga studentët hapën rrugën për nxitje të mëtejshme të kërkimeve në shkencat kompjuterike, Inxhinieri, Informatikë dhe Matematikën e Njehsuar.

Ja lista e studentëve dhe punimeve të tyre, të cilat kanë zënë vend në Aktin e Simpoziumit dhe regjistrin ISBN të tij;

Kaltrina Nuredini - Security Issues in Distributed Systems - A survey

Kaltrina Nuredini, Özcan Asilkandhe Atixhe Ismaili – An Exemplary Survey Implementation on Text Mining ëith Rapid Miner

Katerina Ristoska – Authorization Strategies for grid security: attribute-based multipolicy access control (abmac)

Valentina Tomoska, Özcan Asilkandhe Katerina Ristoska – Analyzing the Virus Spread over Facebook Social Netëork using descriptive data minig techniques

Hilmi Haxhihamza Lule Ahmedi – Efficiency of cache-replacement algorithms ëhile retrieving data from a relational database

Punimet e studentëve të Universitetit të Evropës Juglindore u vlerësuan si një shembull mjaft i mirë për homologët e tyre nga Ballkani.

Një pjesë e punimeve të tyre, siç njoftuan nga Universiteti Epoka në Tiranë, do të publikohen edhe në një revistë ndërkombëtare shkencore. Temat pritet të gjejnë zbatim dhe t’u vijnë në ndihmë edhe studentëve të tjerë në fushat përkatëse në të ardhmen.

Simpoziumi i Tiranës çoi në një nivel më të lartë bashkëpunimin mes universiteteve si dhe debatin mbi teknologjinë informatike në rajon.

Google+