COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Botohet punimi i fundit shkencor ndërkombëtar i Dr. Veland Ramadani dhe Mr. Shqipe Gërguri: "Inovacioni: Parimet dhe Strategjitë"

"Inovacioni: Parimet dhe Strategjitë", është botimi i fundit ndërkombëtarë kërkimor i Dr. Veland Ramadani dhe Mr. Shqipe Gërguri, ligjërues në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë (UEJL).

Ky punim është botuar në revistën ndërkombëtare të botuesit të njohur botëror Wiley & Sons Ltd (Strategic Change: Brifings in Entrepreneurial Finance, John Wiley and Sons, Chichester, UK, Vol.20, Issue 3-4, p.101-110, ISSN: 1099-1697, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsc.888/abstract).

Ky punim, trajton kuptimin e inovacionit , çfarë paraqet, llojet dhe në veçanti diskutimet për mënyrën e drejtë të përdorimit të inovacionit. Kompanitë për të marrë më shumë inovacione është e nevojshme që më parë të jenë njohur me procesin e inovacionit dhe me parimet nëpërmjet të cilëve krijohet ai.

Në këtë punim janë përfshirë karakteristikat kryesore të inovacionit , që paraqet një bazë shumë të mirë për përdorimin e duhur të inovacionit dhe mënyrat e transformimit të tij në avantazh konkurruese për kompanitë.

Google+