Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Doc.Dr Abdulla Azizi mori pjesë në Konferencën ndërkombëtare për integrime evropiane në Rumani

Doc. Dr. Abdulla Azizi mori pjese ne Konferencën e 6-të ndërkombëtare për integrime evropiane - realiteti dhe perspektivat, e cila u mbajt në Universitetin Danubius në Galati të Rumanisë.

Më datë 13-14 maj Doc. Dr. Abdulla Azizi mori pjese ne Konferencën e 6-të ndërkombëtare për integrime evropiane - realiteti dhe perspektivat, e cila u mbajt në Universitetin Danubius në Galati të Rumanisë. Në këtë konferencë Doc. Dr. Abdulla Azizi, prezantoi punimin shkencor me titull: “Analiza e reformave të AP-së në Maqedoni dhe vlerësimet e funksionimit të saj nga Komisioni Evropian”.

Google+