Rashid Emini mori  pjesë në konferencën ndërkombëtare: “Sfidat e arsimit në botën globale: njohuritë, politikat dhe praktikat”, që u mbajt në Durrës, Shqipëri, nga 14-15 maj 2010. Konferenca u organizua nga Universiteti “Aleksandër Mojsiu” nga Durrësi.

" /> Rashid Emini mori  pjesë në konferencën ndërkombëtare: “Sfidat e arsimit në botën globale: njohuritë, politikat dhe praktikat”, që u mbajt në Durrës, Shqipëri, nga 14-15 maj 2010. Konferenca u organizua nga Universiteti “Aleksandër Mojsiu” nga Durrësi.

">

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Rashid Emini mori pjesë në një konferencë ndërkombëtare në Durrës, Shqipëri

Rashid Emini mori  pjesë në konferencën ndërkombëtare: “Sfidat e arsimit në botën globale: njohuritë, politikat dhe praktikat”, që u mbajt në Durrës, Shqipëri, nga 14-15 maj 2010. Konferenca u organizua nga Universiteti “Aleksandër Mojsiu” nga Durrësi.

Kjo konferencë kishte për qëllim hulumtimin e sfidave të reja të hasura në disiplinat dhe shkencat arsimore dhe mënyrat e përshtatjes në të ardhmen drejt integrimit evropian.

Supozimi themelor është se shkencat arsimore janë në zhvillim të vazhdueshëm dhe se praktikat, politikat dhe njohuritë në lidhje me to, duhet të jenë një përbërës i rëndësishëm i integrimit evropian dhe global në të ardhmen.

Rashid Emini u prezantua në këtë konferencë me punimin: "Diversifikimi i burimeve, vlera e shtuar për financimin e qëndrueshëm të universiteteve".

Google+