Veli Kreci, ligjërues në Fakultetin e Administratimit Publik dhe Shkencave Politike (me bashkautor), boton  punimin  me titull: “Ndikimi i riorganizimit territorial, ndërhyrja e politikës në Republikën e Maqedonisë”, në revistën  shkencore  Routledge Taylor të Francis Group, e cila është e renditur shumë lartë nga ISI Social Science Citation Index http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03003930asp.

" /> Veli Kreci, ligjërues në Fakultetin e Administratimit Publik dhe Shkencave Politike (me bashkautor), boton  punimin  me titull: “Ndikimi i riorganizimit territorial, ndërhyrja e politikës në Republikën e Maqedonisë”, në revistën  shkencore  Routledge Taylor të Francis Group, e cila është e renditur shumë lartë nga ISI Social Science Citation Index http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03003930asp.

">

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Veli Kreci me publikim në revistën shkencore Routledge Taylor

Veli Kreci, ligjërues në Fakultetin e Administratimit Publik dhe Shkencave Politike (me bashkautor), boton  punimin  me titull: “Ndikimi i riorganizimit territorial, ndërhyrja e politikës në Republikën e Maqedonisë”, në revistën  shkencore  Routledge Taylor të Francis Group, e cila është e renditur shumë lartë nga ISI Social Science Citation Index http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03003930asp.

Treguesit dhe artikujt e botuar në këtë revistë janë të nxjerra dhe të indeksuara në International Political Science Abstracts, British Humanities Index dhe revista të tjera prestigjioze të shkencave sociale . Një version i këtij dokumenti, është publikuar në librin e botuar pas  konferencës, i titulluar: " Konsolidimi i reformave territoriale në Evropë",  i redaktuar nga Pawel Swianiewicz, duke sjellë së bashku studiuesit nga e gjithë Evropa.

Ky libër paraqet luftën e politikanëve, teknokratëve, ku publiku bie dakord për madhësinë optimale të qeverisë që balancon rezultatet e mira, me shërbime të mira dhe argumentet relevante për fragmentarizmin, konsolidimin, ose bashkëpunimin e qeverisë.

Versioni elektronik i librit mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm: http://lgi.osi.hu/publications_datasheet.php?id=412

 

Google+