COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbahet Konferencë ndërkombëtare për bioetikë në Izrael

Nga 2 deri më 5 maj të këtij viti, në Zefat (Izrael), në organizim të UNESCO-s, do të  mbahet Konferencë ndërkombëtare, në të cilën do të prezantojë edhe Doc. dr. Abdulla Azizi nga Universiteti i Evropës Juglindore me punimin "Standardet etike për nëpunësit në njësitë e administrimit lokal: Republika e Maqedonisë".

Në këtë Konferencë ku do të jenë të pranishëm përfaqësues eminentë të Organizatës për arsim, shkencë dhe kulturë të Kombeve te Bashkuara (UNESCO) dhe shkencëtarë nga pjesa me e madhe e shteteve te botës, do të prezantohen hulumtime nga lëmi i bioetikës ( në sistemin arsimor, administratë, mjedis jetësor, shëndetësi, biznes etj).

Për më tepër informata shih në: http://www.isas.co.il/bioethics2010/

Google+