COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

U ndanë certifikatat e kursit "Lidershipi dhe puna rinore në komunitet"

Të mërkurën (15 nëntor 2009), Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike (FAPSHP) i Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL), ndau certifikatat për kursistët e programit “Lidershipi dhe puna rinore në komunitet”, program ky i certifikuar njëvjeçar ( Niveli A/ semestri parë - 30 ECTS dhe niveli B/ semestri dytë - 30 ECTS), i cili realizohet nga UEJL në bashkëpunim me Institutin për arsim dhe komunikim të Universitetit Joncheping (HLK), Suedi dhe Qendrës për arsimim joformal “Triagolnik”, Maqedoni.


Vlen të theksohet se programi i këtij  kursi është hartuar bazuar në përvojat pozitive për edukimin e punonjësve rinor në Suedi dhe në Britaninë e Madhe, i adaptuar për nevojat lokale. Të gjithë ata që e kanë vijuar kursin, janë vlerësuar lidhur me shkathtësitë dhe njohuritë e fituara për punën me të rinjtë.

Me rastin e ndarjes së certifikatave, prodekani për studimet e ciklit të dytë (të magjistraturës), në FAPSHP, Prof. dr. Jonuz Abdullai tha se, të gjithë ata që e kanë ndjekur kursin në fjalë, tani janë të gatshëm të përballen me sfidat e profesionit punonjës rinor në komunitet. Kjo, do të thotë se, siç u shpreh ai “tashmë kemi të bëjmë me  njerëz të përgatitur, të trajnuar dhe të aftë për të punuar me këtë komunitet”.

I pranishëm në ceremoninë e ndarjes së certifikatave ishte edhe dekani i FAPSHP, Prof. dr. Etem Aziri dhe përfaqësuesja e OJQ-së nga Republika e Kosovës, që është edhe bashkërenduese e këtij kursi nga projekti TEMPUS.
Google+