Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Основните податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Бесник Џеладини

И-мејл: b.xheladini@seeu.edu.mk

Тел. 044 356 094

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ

Google+