Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Personi i autorizuar për paraqitje të brendshme të mbrojtur

Të dhëna themelore për kontakt me personin e autorizuar për paraqitje të brendshme të mbrojtur

Besnik Xheladini

Email: b.xheladini@seeu.edu.mk

Tel. 044 356 094

LIGJ PËR MBROJTJEN E DENONCUESVE

Google+