COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик бр.02/102015 - Ревизија на финансиските извештаи

Ревизија на финансиските извештаи за 2015 година на Универзитетот на Југоисточна Европа, финансиските извештаи за 2015 година на Фондацијата на Универзитетот на Југоисточна Европа и финансиските извештаи за 2015 година на „Университи ком” ДОО.

1. Набавувач

  • Набавувач: Универзитет на Југоисточна Европа- Тетово

2. Предмет на набавка

  • Ревизија на финансиските извештаи за 2015година на Универзитетот на Југоисточна Европа, финансиските извештаи за 2015година на Фондацијата на Универзитетот на Југоисточна Европа и финансиските извештаи за 2015година на „Университи ком” ДОО.
  • Предметот нанабавка не е делив.
  • Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.

Детали за јавниот повик
Формулар
Google+