Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик бр.02/102015 - Ревизија на финансиските извештаи

Ревизија на финансиските извештаи за 2015 година на Универзитетот на Југоисточна Европа, финансиските извештаи за 2015 година на Фондацијата на Универзитетот на Југоисточна Европа и финансиските извештаи за 2015 година на „Университи ком” ДОО.

1. Набавувач

  • Набавувач: Универзитет на Југоисточна Европа- Тетово

2. Предмет на набавка

  • Ревизија на финансиските извештаи за 2015година на Универзитетот на Југоисточна Европа, финансиските извештаи за 2015година на Фондацијата на Универзитетот на Југоисточна Европа и финансиските извештаи за 2015година на „Университи ком” ДОО.
  • Предметот нанабавка не е делив.
  • Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.

Детали за јавниот повик
Формулар
Google+