Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr.02/102015 - Аuditimi i pasqyrave financiare

Аuditim i pasqyrave financiare për vitin 2015 për Universitetin e Evropës Juglindore, pasqyrave financiare për vitin 2015 të Fondacionit të Universitetit të Evropës Juglindore dhe pasqyrave financiare për vitin 2015 të „University com” ShPK.

1. Furnizues

  • Furnizues: Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë

2. Lënda e furnizimit

  • Аuditimi pasqyrave financiarepër vitin 2015 për Universitetin e Evropës Juglindore, pasqyrave financiare për vitin 2015 të Fondacionit të Universitetit të Evropës Juglindore dhe pasqyrave financiare për vitin 2015 të „University com” ShPK.
  • Lënda e furnizimit nuk është e ndashme.
  • Thirrja është publike, me të drejte për pjesëmarrje të të gjithë personave juridik të regjistruar për veprimtarinë e cila është lëndë e furnizimit.
Google+