Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик бр. 01/092015 - Набавка на медицинска опрема

Набавка на медицинска опрема (деталите околу видот на опремата се наведени во спецификација).

Предмет на набавка

- Набавка на медицинска опрема (деталите околу видот на опремата се наведени во спецификација).
- Предметот нанабавка не е делив.
- Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.

Detajet e thirrjes publike
Спецификација
Формулар
Google+