Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 01/092015 - Furnizim me pajisje mjekësore

Furnizim me pajisje mjekësore (detajet lidhur me llojet e pajisjeve janë të parashtruar në specifikacion).

Lënda e furnizimit
- Furnizim me pajisje mjekësore (detajet lidhur me llojet e pajisjeve janë të parashtruar në specifikacion).
- Lënda e furnizimit nuk është e ndashme.
- Thirrja është publike, me të drejte për pjesëmarrje të të gjithë personave juridik të regjistruar për veprimtarinë e cila është lëndë e furnizimit.

Detajet e thirrjes publike
Specifikacioni
Formulari
Google+