Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Домар

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи на Р.Македонија(Службен Весник на Р. Македонија бр. 62/2005 ), Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за пополнување на работно место со определено работно време

  • Домар

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+