Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Асистент за финансии и планирање на буџет

Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работни односи на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 62/2005 ), Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за пополнување на работно место со определено работно време

  • Асистент за финансии и планирање на буџет

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+